Alex Andersen Ølund A/S

Procedure ved reklamationer

Reklamationer skal anmeldes til disponenten og/eller på complaint@alex-andersen.dk – gerne med en forklaring, billeder, bruttovægt og kostpris.
 – sendes hurtigst muligt og senest 24 timer efter vores levering.
Complaint undersøger herefter sagen i samarbejde med disponenten og chaufføren.

Reklameret gods, som vi erstatter, skal vi have mulighed for, at få retur – uanset stand – vi tager afgørelsen om det skal destrueres eller afhentes. Gods som bliver destrueret uden vores godkendelse, kan vi desværre ikke erstatte.

Godkendte reklamationer får tildelt et skadesnr. (FS- xxxx) – denne ref. fremsendes til kunden og skal fremstå af fakturaen til AAØ.

Afviste reklamationer med en dokumenteret begrundelse bliver fremsendt til kunden. Ønskes godset returneret til afsender skal vi modtage en booking på dette og returseddel udfyldes.

Begrænsninger

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre.

Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10). Enhver ordre udføres under forbehold af strejker, lock-out eller anden force majeure.

Bøder

Som udgangspunkt erstatter vi ikke bødeforlæg ved forsinkelser. Dette med henvisning til CMR-loven (§32) og NSAB (§19) hvor vi kun er erstatningsansvarlig i det omfang ”der er lidt skade som følge af forsinkelsen, dog ikke ud over fragtbeløbet.”

Vi bestræber os altid på at overholde de aftalte terminer og vil hurtigst muligt informere om en evt. forsinkelse.

Moms

Der skal ikke beregnes moms af transportskader – se momsvejledning her: http://www.tax.dk/lv/moms/J_5_1_1.htm

CMR-lovens bestemmelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=172937