Alex Andersen Ølund A/S

Mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid

Vi kommer ikke uden om det: som transportvirksomhed er vi med til at påvirke miljøet igennem CO2-udslip, når vi dagligt fragter varer på tværs af Europa.

Luftforureningen fra lastbiltransport er blevet reduceret med 95% gennem de sidste 20 år i Danmark, men vi jagter stadig de sidste 5% hver eneste dag ved at finde flere grønne forbedringer i alle hjørner af vores forretning:

Grundig og grønnere planlægning – hele vejen

Vi har 7 strategisk placerede europæiske distributionscentre med daglige afgange. Det betyder, at vi kan planlægge transporten under størst muligt hensyn til miljøet, og anvender modulvogntog, når det er muligt på de lange strækninger og mindre biler til distribution, hvor det giver mening. Vores modulvogntog øger fragtkapaciteten med 30%, mens brændstofforbruget ikke øges væsentligt. 

På knudepunkterne distribueres fragt på mindre lastbiler. Det er vores vision, at denne transport varetages af CO2 neutrale køretøjer.

Grønne biler og grønt byggeri

Alle vores trailere har solceller på taget, vi kører med højest EURO norm på 6 på alle trækkende enheder og vi har 8 biogas lastbiler, som er 100% CO2 neutrale.

Derudover er vores lagre og faciliteter løbende blevet energioptimeret med fx led-lys, el-trucks og strømbesparende sensorer. Vores hoveddomicil i Odense er designet med bæredygtighed for øje i alle aspekter, bl.a. via solcelleanlæg der producerer al vores strøm, regnvandsopsamling til vores vaskeanlæg og et energimærke, der ligger helt i top.

Fokus på alternative drivmidler - biogas

For at matche vores kunders høje miljøforventninger har vi konstant fokus på nye alternative drivmidler. Alle vores valg og fravalg er baseret på mange års indsigt i et komplekst marked og en dedikation til en grønnere fremtid.

Derfor har vi også valgt at opføre et gastankanlæg ved vores hovedkontor sammen med vores partner Bigadan, som har mere end 30 års erfaring indenfor biogasteknologi.
Den biogas vi anvender er den 100% CO2 neutrale gas, Compressed Bio Gas (CBG), der fungerer som et godt alternativ til diesel. CBG består hovedsageligt af metan og kuldioxid produceret af organiske restprodukter fra landbrug og industri i Danmark.

Dette giver en forventet CO2 reduktion på ca. 206%, fordi denne biogas sikrer en af de laveste udledninger af luftpartikler og derved opnås en dobbelt-effekt, som resulterer i den høje reduktion.

Uddannelse i miljøskånsom kørsel

Vores chaufførers køreteknik er en meget vigtig nøgle til at reducere CO2-udslippet. Derfor har vi skabt vores eget AA Master Class Drives Academy i optimal miljøkørsel, som er meget populært blandt vores chauffører. Nogle gange går der endda sport i at præstere lidt bedre end kollegerne. Det er en indstilling, der gennemsyrer hele vores organisation, fra top til bund og på tværs af nationaliteter. En grøn og sikker kørestil er en vigtig del af vores image.

Hos Alex Andersen udvikler vi konstant vores flåde med bæredygtighed for øje og vi er derfor også repræsenteret i en række vigtige udvalg inden for transport- og logistikbranchen, hvor de fælles klimamål defineres.