Alex Andersen Ølund A/S

Sverige

Vores afdelinger i Helsingborg og Eskilstuna, Sverige i korte træk:

Hvad
Fra både Helsinborg og Ekilstuna dækkes al distribution til og fra hele Sverige.

Vi tilbyder bl.a. disse services i Sverige:

  • Logistikopgaver
  • Pakning (ind/ud)
  • Stykgodshåndtering
  • Udlejning
  • Varemodtagelse

Hvor
Den svenske afdeling startede i 1999 som en afdeling, som er vokset igennem årene til to med lokationerne: Helsingborg og Eskilstuna, hvor vi sammenlagt råder over ca.:

  • 3500 m² terminal
  • 600 m² kontorer

Hvordan

I Sverige har vi sammenlagt ca. 25 lastbiler mellem de to afdelinger, som er et varierende tal, da vi af hensyn til opgavetyper, volumen og service på biler flytter rundt på bilerne.

Vores medarbejderstab tæller omkring 70 ansatte i Sverige, som også er et antal, der kan svinge ift. volumen, opgavetyper og sæsonudsving.