Alex Andersen Ølund A/S

Aarhus

Vores afdeling i Århus i korte træk:

Hvad
Fra Århus dækkes al distribution til og fra Nord- og Vestjylland.

Vi tilbyder bl.a. disse services i Århus:

  • Pakning (ind/ud)
  • Stykgodshåndtering
  • Varemodtagelse

Hvor
Århus afdelingen startede i 1994 og ligger i dag på Omegavej i Hinnerup, hvor vi råder over ca.:

  • 2000 m² terminal
  • 250 m² kontorer

Hvordan

I Århus har vi ca. 20 lastbiler, som er et varierende tal, da vi af hensyn til opgavetyper, volumen og service på biler flytter dem imellem vores 7 afdelinger i Danmark.

Vores medarbejderstab tæller omkring 50 ansatte i Århus, som også er et tal der løbende ændrer sig ift. volumen, opgavetyper og sæsonudsving.