Alex Andersen Ølund A/S

Sverige

Vores afdeling i Sverige i korte træk:
Hvad:

Fra både Helsingborg og Eskilstuna dækkes al distribution til og fra hele Sverige.

Vi tilbyder bl.a. disse services i Sverige:

  • Logistikopgaver
  • Pakning (ind/ud)
  • Stykgodshåndtering
  • Udlejning
  • Varemodtagelse
Hvor:

Den svenske afdeling startede i 1999 som en afdeling, som er vokset igennem årene til to med lokationerne: Helsingborg og Eskilstuna, hvor vi sammenlagt råder over ca.:

  • 11200 m² terminal
  • 1400 m² kontorer
Hvordan:

I Sverige har vi sammenlagt ca. 25 lastbiler mellem de to afdelinger, som er et varierende tal, da vi af hensyn til opgavetyper, volumen og service på biler flytter rundt på bilerne.

Vores medarbejderstab tæller omkring 70 ansatte i Sverige, som også er et antal, der kan svinge ift. volumen, opgavetyper og sæsonudsving.