Alex Andersen Ølund A/S

Holland

Vores afdeling i Holland i korte træk:
Hvad:

Fra Holland dækkes al distribution til og fra Norden samt eksport til Sjælland.

Vi tilbyder bl.a. disse services i Holland:

  • Pakning (ind/ud)
  • Stykgodshåndtering
  • Varemodtagelse
Hvor:

Afdelingen i Holland startede i 2005 og ligger i Aalsmeer, hvor vi råder over ca.:

  • 3000 m² terminal
  • 600 m² kontorer
Hvordan:

I Holland har vi ca. 5 lastbiler, som er et varierende tal, da vi af hensyn til opgavetyper, volumen og service på biler flytter rundt på dem.

Vores medarbejderstab tæller omkring 15 ansatte i Holland, som også er et tal, der kan svinge ift. volumen, opgavetyper og sæsonudsving.