Alex Andersen Ølund A/S

Alex Andersen Chauffør Certificering

Vi hos Alex Andersen ønsker at vores chauffører er klædt korrekt på til de opgaver, som de kan møde på deres tur rundt omkring i både Danmark såvel som udlandet. Derfor har vi i samarbejde med AMU Fyn oprettet Alex Andersen Chauffør Certificering. Kursuset består af fire moduler, hvor chaufførerne får en masse værktøjer der skal sikre at vi hos Alex Andersen altid har de bedste medarbejdere i transportbranchen.

Det første modul vores chauffører kommer på er Codan Skadestop. Her lærer chaufføren at handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om blandt andet udsyn fra førerpladsen, køretøjets manøvreegenskaber og energiøkonomisk kørsel. Chaufføren kan, i køretøjer over 3.500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera på en måde så risikoen for kollisioner begrænses. Chaufføren kan desuden også foretage korrekt orientering for at sikre et tilstrækkeligt udsyn over førerpladsen. Chaufføren er også blevet undervist i at forebygge brand i køretøj og gods, og kan også i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. Den teoretiske del bliver underbygget af praktiske øvelser i en avanceret lastbil simulator.

Det andet modul vores chauffører kommer på er Uheldsforbyggende kørsel. På dette kursus lærer vores chauffører at køre baglænskørsel omkring hjørner, dette kunne f.eks. være hen til en læsserampe eller lignende, dette ved brug af spejle og bakkamera. Dette for at farlige situationer og bagendekollisioner undgås. Chaufføren lærer desuden at indstille alle køretøjets spejle korrekt. Der trænes også så chaufføren er i stand til at udføre korrekte højresving, også under påvirkning af distraktionsfaktorer.

Det tredje modul omhandler Transportdokumenter. Her bliver vores chauffører uddannet i at vurdere og bedømme forekommende køretekniske, mekaniske og fysiske faktorer. Det kan være vedrørende lastsikring, vægtfordeling/tyngdepunkt og brændstofoptimering.  Chaufførerne lærer at foretage korrekt risikovurdering, så der kan reageres hensigtsmæssigt i forskellige kørselssituationer, f.eks. internationale transporter og modulvogntog. Den praktiske erfaring bliver til ved brug af en avanceret lastbil simulator. Dernæst lærer chaufføren også at kunne udvælge og anvende de dokumenter, attester og papirer det kræves ved transport af gods, både nationalt såvel som internationalt.

Det fjerde og sidste modul handler om Energirigtig kørsel. På dette modul lærer vores chauffører at udnytte brændstoffet bedst muligt. Dette gøres ved at udvide chaufførens viden omkring motorens virkemåde, hvilken teknik der findes til at begrænse forurening og hvilke stoffer der har en skadelig indflydelse på miljø og helbred. Chaufføren lærer desuden hvordan køretøjets bevægelsesenergi udnyttes bedst muligt og hvordan man opnår en defensiv og sikker måde at køre på.

Vi hos Alex Andersen er stolte at vores mange dygtige chauffører, og vi ønsker kun at de bliver dygtigere og dygtigere.